Tag Archives: tay phỏng sinh học

Tay phỏng sinh học

(ĐTĐ) – Khi nghe về các bộ phận ghép sinh học nhiều người hình dung ra ngay nhân vật nổi tiếng của loại phim kinh dị Freddy Krewger: Thay vào tay, kẻ này có vô số dụng cụ cắt. Song đối với nhiều người, thực tế còn khủng khiếp hơn bất cứ phim nào khi  họ […]