Tag Archives: Viêm Khớp Thiếu Niên Tự Phát

Bệnh Viêm Khớp Thiếu Niên Tự Phát Thể Viêm Cột Sống Dính Khớp

  1. ĐẠI CƯƠNG Viêm khớp thiếu niên tự phát thể viêm cột sống dính khớp (Enthesitis Related Arthritis) còn được gọi là thể viêm điểm bám gân (ERA). Đây là một trong số các thể lâm sàng của nhóm bệnh viêm khớp thiếu niên tự phát, chiếm 4 – 15% nhóm bệnh lý viêm […]