Viện điện tử

Tag Archives: Viêm Thần Kinh Thị Giác

Điện Châm Điều Trị Viêm Thần Kinh Thị Giác Sau Giai Đoạn Cấp

1. ĐẠI CƯƠNG – Các nguyên nhân gây viêm thị thần kinh nói chung giống nguyên nhân gây bệnh trên chất trắng của não, do nhiễm trùng toàn trạng, nhất là các vi khuẩn hướng thần kinh, nhiễm độc nội sinh hoặc ngoại sinh, viêm tại gần mắt ở xa trong cơ thể, có những […]

DMCA.com Protection Status