fbpx
Viện điện tử

Chuyên mục: Các khái niệm

Gồm các khái niệm được sử dụng trong Khoa chống đau

Đau phản chiếu

Đau phản chiếu (reflected pain) cũng là một kiểu đau lan xiên, nhưng ở đây kích thích đau xuất phát từ nội tạng được lan xiên đến một vùng da nào đó. Hiện tượng này được giải thích bằng thuyết phản chiếu (còn gọi là cơ chế phản xạ đốt đoạn): Tại lớp V sừng […]

Đau căn nguyên thần kinh – Neuropathic Pain

Đau bắt đầu hoặc gây ra bởi một tổn thương nguyên phát, rối loạn chức năng, hoặc nhiễu loạn nhất thời trong hệ thống thần kinh ngoại biên hoặc trung ương. Pain initiated or caused by a primary lesion, dysfunction, or transitory perturbation in the peripheral or central nervous system.

Đau do căn nguyên tâm lý – Psychogenic pain

Đau do căn nguyên tâm lý có đặc điểm: là những cảm giác bản thể hay nội tạng, ám ảnh nhiều hơn là đau thực thụ, với sự mô tả phong phú, không rõ ràng hoặc luôn thay đổi và thường lan tỏa, triệu chứng học không điển hình. Đau chỉ mất khi người bệnh […]

DMCA.com Protection Status