Đau do cảm thụ thần kinh – Nociceptive pain

Đau do cảm thụ thần kinh là đau do thái quá về sự kích thích nhận cảm đau do tổn thương thực thể mà bắt đầu từ các thụ cảm thể nhận cảm đau tổn thương (nociceptor) rồi dẫn truyền hướng tâm về thần kinh trung ương.

(Lưu ý: Việc đáp ứng với các liệu trình điều trị, máy, thiết bị trợ giúp là khác nhau tùy thuộc cơ địa mỗi người !
Những thông tin y học trên website chỉ mang tính tham khảo, bạn không được tự ý áp dụng nếu chưa được sự chỉ dẫn của thầy thuốc !)