Viện điện tử

Tag Archives: bệnh động kinh

Phục hồi chức năng người động kinh

1. Định nghĩa: Động kinh là sự rối loạn chức năng thần kinh trung ương theo từng cơn do sự phóng điện đột ngột, quá mức của các neuron. Định nghĩa này được cụ thể hóa bằng các đặc tính: cơn xuất hiện đột ngột và tự thoái lui, trong cơn có rối loạn chức […]

DMCA.com Protection Status