fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: Các khớp vùng cổ tay

Các khớp vùng cổ tay

Khớp quay – trụ xa (articulatio radio – ulnaris distalis) Khớp quay – trụ xa là một khớp trục liên kết các đầu xa của xương quay và xương trụ. Các mặt tiếp khớp của hai xương là vành khớp chỏm xương trụ và khuyết trụ của xương quay. Ngoài bao xơ bọc quanh các […]

DMCA.com Protection Status