Viện điện tử

Tag Archives: cấu trúc xương

Cấu trúc giải phẫu xương bình thường

1. Mô xương Là mô liên kết gồm có các tế bào xương (cốt bào), chất gian bào vôi hóa, những sợi keo và một số chất vô định hình giàu Mucopolysaccharis. Mô xương là một mô sống luôn luôn thay đổi dưới sự ảnh hưởng của các tế bào tạo xương  (osteoblast) và các […]

DMCA.com Protection Status