Tag Archives: endorphin

Cơ chế kiểm soát đau

1. Kiểm soát đau ở tủy sống và thuyết cổng kiểm soát: Thuyết cổng kiểm soát (gate control theory) do Melzack và Wall (1965) đưa ra dựa trên sự dẫn truyền và cấu trúc giải phẫu của các sợi thần kinh ở mức tủy sống (Hình 1.6), thuyết này cho rằng: – Khi có kích […]

Thuốc phiện trời cho

(ĐTĐ) – Á phiện là nàng tiên nâu, đưa các tiên ông ôm bàn đèn đi mây về gió – endorphin khác nào nàng tiên luôn ở trong ta làm nhẹ cơn đau, đưa con người bay bổng.   Nàng tiên trong ta Endorphin bắt nguồn từ hai chữ “endogenous + morphine” nghĩa là morphin […]