fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: thuyết cổng kiểm soát đau

Cơ chế kiểm soát đau

1. Kiểm soát đau ở tủy sống và thuyết cổng kiểm soát: Thuyết cổng kiểm soát (gate control theory) do Melzack và Wall (1965) đưa ra dựa trên sự dẫn truyền và cấu trúc giải phẫu của các sợi thần kinh ở mức tủy sống (Hình 1.6), thuyết này cho rằng: – Khi có kích […]

DMCA.com Protection Status