Không có ảnh

Khương bàng bồ bạc thang

“Nghiệm phương” – Tổ thành:            Khương hoạt  3-5 đc                         Ngưu bàng tử           3 đc                         Bồ công anh           0,5-1 […]

Không có ảnh

Hương nhu ẩm

(Phụ: Hoàng liên Hương nhu ẩm) “Hoà tễ cục phương” – Tổ thành:            Hương nhu                1-3 đồng cân.                         Bạch biển […]

Chuyên mục con