Tag Archives: khám thần kinh

Video: Khám rối loạn phản xạ

(ĐTĐ) – Rối loạn phản xạ là một trong những triệu chứng khách quan trong khám lâm sàng thần kinh, khám rối loạn phản xạ cung cấp thông tin phục phục cho công tác chẩn đoán các rối loạn thần kinh…   Gồm: Khám rối loạn phản xạ Khám phản xạ gân cơ nhị đầu […]