fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: khớp cùng vai đòn

Các khớp của đai ngực

(ĐTĐ) – Đai ngực có hai khớp hoạt dịch thuộc loại khớp phẳng là khớp cùng vai – đòn (H1) và khớp ức – đòn (H2).   Khớp cùng vai đòn là khớp liên kết giữa mỏm cùng xương vai và xương đòn, có các diện khớp đều phẳng, giữa hai mặt khớp có một […]

Tiêm khớp cùng vai đòn

1. Chỉ định. Tiêm khớp cùng vai đòn được sử dụng để điều trị viêm và đau khớp, cũng như đau thứ phát sau sai khớp cùng vai đòn. 2. Đặc điểm giải phẫu. Khớp cùng vai đòn là khớp liên kết giữa mỏm cùng xương vai và xương đòn, có các diện khớp đều […]

DMCA.com Protection Status