Viện điện tử

Tag Archives: Lupus

Bệnh Lupus Ban Đỏ Hệ Thống

1. ĐẠI CƯƠNG Lupus ban đỏ hệ thống (Systemic lupus erythematosus- SLE) là bệnh lý của mô liên kết có tổn thương nhiều cơ quan do hệ thống miễn dịch của cơ thể bị rối loạn, đặc trưng bởi sự có mặt của kháng thể kháng nhân và nhiều tự kháng thể khác. Các cơ […]

Chẩn đoán và điều trị Lupus ban đỏ hệ thống

1. Định nghĩa Lupus ban đỏ hệ thống là bệnh lý của mô liên kết có tổn thương nhiều cơ quan do hệ thống miễn dịch của cơ thể bị rối loạn, đặc trưng bởi sự có mặt của kháng thể kháng nhân và nhiều tự kháng thể khác. Các cơ quan thường bị tổn […]

DMCA.com Protection Status