Tag Archives: phcn đột quỵ não

Tai biến mạch máu não (đột quỵ não)

1. Tổng quan về tai biến mạch máu não Tai biến mạch máu não (còn gọi là Đột quỵ não) đã, đang và sẽ vẫn là vấn đề thời sự cấp thiết của y học nói chung và phục hồi chức năng nói riêng đối với mọi quốc gia, mọi dân tộc trên thế giới. […]