fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: phenylacetic

Dẫn xuất phenylacetic

1. Diclofenac: – Tác dụng chống viêm tương tự như aspirin trong khi tác dụng phụ nhất là tiêu hóa thì ít hơn. – Hiện nay chưa có kinh nghiệm dùng cho trẻ em dưới 16 tuổi. Khi dùng tránh phối hợp với aspirin, các thuốc NSAID khác, thuốc uống chống đông máu, muối lithi, […]

DMCA.com Protection Status