Viện điện tử

Tag Archives: phong bế thần kinh chẩm

Đau đầu căn nguyên cổ

1. Đau dây thần kinh chẩm lớn: Có thể xuất hiện do đau dây thần kinh chẩm lớn hay một trong những rễ, nhất là rễ thần kinh C2, điểm đau ngay ở dưới da đầu nhất là khi ấn vào điểm lõm bên của xương chẩm là nơi thoát ra của dây thần kinh […]

DMCA.com Protection Status