Tag Archives: phục hồi chức năng vận động

Nguyên tắc chung PHCN cho người có khó khăn vận động

Người có khó khăn về vận động: là nhóm chiếm tỷ lệ cao nhất, chiếm khoảng 40% tổng số tàn tật. Nguyên nhân tổn thương các thành phần tham gia vận động gồm hệ thần kinh vận động và hệ cơ xương khớp. 1. Các nguyên nhân gây khó khăn vận động: – Các bệnh […]