fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: sai sót beta

Sai sót alfa và sai sót beta trong kiểm định thống kê

1. Khái niệm về sai sót α và β Trong ước tính cỡ mẫu cho một nghiên cứu, việc đầu tiên cần phải xác định mức độ sai sót α (loại I) và β (loại II) là bao nhiêu. Nói chung cách gọi từ khá ”toán học” của nhà thống kê làm cho chúng ta […]

DMCA.com Protection Status