Tag Archives: tamiflu

Dùng thuốc kháng cúm tamiflu như thế nào?

(ĐTĐ) – Những năm trước đây, cúm mùa A/H1N1 thường biến đổi theo mùa, ít gây ra dịch, ít nguy hiểm (phần lớn không gây tử vong). Gần đây, cúm A/H1N1 có sự đột biến do sự pha trộn gen của 4 chủng (cúm heo, gia cầm Bắc Mỹ, cúm heo ở châu Âu, châu […]