fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: Tập Thay Đổi Tư Thế Từ Ngồi Sang Đứng

Tập Thay Đổi Tư Thế Từ Ngồi Sang Đứng

I. ĐẠI CƯƠNG – Thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng là các vận động cần thiết chuẩn bị cho tập đứng và đi mà người bệnh cần tự thực hiện hay thực hiện có trợ giúp bằng dụng cụ hay bằng trợ giúp của người điều trị.

DMCA.com Protection Status