fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: Tập Vận Động Có Trợ Giúp

Tập Vận Động Có Trợ Giúp

I. ĐẠI CƯƠNG Vận động có trợ giúp là loại vận động chủ động do chính người bệnh thực hiện cùng với sự hỗ trợ của người khác hoặc các dụng cụ trợ giúp tập luyện để cho người bệnh hoàn thiện được động tác vận động.

DMCA.com Protection Status