Viện điện tử

Tag Archives: thủy trị liệu

Thủy trị liệu

I. Các yếu tố tác dụng của thủy trị liệu. 1. Yếu tố lực đẩy và áp suất. – Theo định luật Archimède, lực đẩy của nước tương đương với trọng lượng của khối nước mà vật chiếm chỗ và có chiều ngược với chiều trọng lực. Như vậy khi đặt bộ phận cơ thể […]

Thủy Trị Liệu Toàn Thân (Bể Bơi, Bồn Ngâm)

I. ĐẠI CƯƠNG – Thủy trị liệu là hình thức sử dụng nước tác động vào bề mặt ngoài của cơ thể (da) với mục đích trị liệu. Thủy trị liệu ứng dụng các tính chất vật lý tổng quát của nước, bao gồm thủy nhiệt (truyền dẫn, bức xạ, đối lưu, bốc hơi nhiệt), […]

DMCA.com Protection Status