fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: tĩnh điện trường

Điều trị bằng tĩnh điện trường

1. Đặc tính của tĩnh điện trường. – Khái niệm: Tĩnh điện trường là điện trường tạo ra giữa hai bản cực của một nguồn điện một chiều có điện áp cao 15-20 tới 50KV. Không khí giữa hai bản điện cực trong điện trường này sẽ xảy ra hiện tượng ion hóa. – Khi […]

Điều Trị Bằng Tĩnh Điện Trường

I. ĐẠI CƯƠNG – Nếu ta đặt cơ thể trong một điện trường hằng định, nó sẽ chịu sự tác động trực tiếp của điện trường. Khi đó trong cơ thể sẽ phát sinh ra các dòng điện cực hóa giống như đối với dòng điện một chiều. Ngoài ra, cơ thể sẽ còn chịu […]

DMCA.com Protection Status