Tag Archives: Trấp Cân

Trấp Cân

Tên Huyệt: Huyệt ở 2 bên gân lớn của sườn giống như cái xe nối vào (Triếp) gân, vì vậy gọi là Triếp Cân (Trung Y Cương Mục). Tên Khác: Tiếp Cân, Trấp Cân. Xuất Xứ: Giáp Ất Kinh. Đặc Tính: + Huyệt thứ 23 của kinh Đởm. + Huyệt hội với kinh Túc Thái […]