Tag Archives: viêm tắc động mạch chi

Bệnh viêm tắc động mạch chi và chứng đi lặc cách hồi

(ĐTĐ) – Ngay từ năm 1908, bệnh viêm tắc động mạch mạn tính được tác giả Leo Buerger mô tả lần đầu tiên trong y văn trên 11 bệnh nhân (do vậy bệnh này còn được gọi là bệnh Buerger). Bệnh phát sinh do tình trạng viêm nhiễm của toàn bộ 3 lớp thành động […]