Tiêm điểm đau kích thích cơ delta

Bệnh nhân ở tư thế ngồi, tiến hành sờ nắn các phần trước, giữa và sau của cơ delta để xác định điểm đau kích thích. Diện đau xuất chiếu của cơ delta thường liên quan đến vai và phần gốc chi trên (Hình 3.43). Tiêm điểm kích thích bằng kim 4cm với 4ml thuốc tê.

Tiêm điểm đau kích thích cơ delta

Hình 3.43. Điểm đau kích thích và diện xuất chiếu của cơ delta

(Lưu ý: Việc đáp ứng với các liệu trình điều trị, máy, thiết bị trợ giúp là khác nhau tùy thuộc cơ địa mỗi người !
Những thông tin y học trên website chỉ mang tính tham khảo, bạn không được tự ý áp dụng nếu chưa được sự chỉ dẫn của thầy thuốc !)

Có thể bạn quan tâm