fbpx
Viện điện tử

Chuyên mục: Tiêm gân và khớp

Tiêm gân nhị đầu

1. Chỉ định. Tiêm quanh gân nhị đầu được chỉ định trong chẩn đoán và điều trị viêm gân nhị đầu. 2. Đặc điểm giải phẫu. Gân nhị đầu gồm có hai đầu: đầu ngắn bám vào mỏm quạ, đầu dài bám vào củ trên ổ chảo. Gân này chạy trong một rãnh ở phần […]

DMCA.com Protection Status