fbpx
Viện điện tử

Chuyên mục: Đại cương phương tễ

Phương pháp sắc thuốc và uống thuốc

1. Khí cụ sắc thuốc: tốt nhất là dùng siêu đất, bởi vì ít gây ra biến tính hoá học. 2. Lượng nước dùng để sắc thuốc: căn cứ vào thể tích của dược vật được sử dụng mà định, nhất thiết lần sắc đầu chừng 2 bát ăn cơm, lần thứ 2 độ 1 […]

Quy loại tác dụng, tễ hình và cách dùng của phương tễ

I. QUY LOẠI TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG TỄ. Quy loại tác dụng của phương tễ chủ yếu căn cứ vào đại pháp, ví như căn cứ vào 8 phép: Hãn, Hạ, Hòa, Ôn, Thanh, Tiêu, Bổ mà đã phân ra: Giải biểu tễ, Tả hạ tễ, Hòa giải tễ, Hàn lương tễ, Tiêu đạo tễ, […]

Gia giảm và biến hóa của phương tễ

Tổ thành phương tễ không kể là cổ phương hay kim phương đều có một nguyên tắc nhất định và phạm vi thích ứng nhất định, là phương pháp biện chứng luận trị của bệnh chứng cụ thể, bởi vậy cũng không phải là nhất thành bất biến, khi ứng dụng lâm sàng tuỳ theo […]

Tổ thành và phối ngũ của phương tễ

Phạm vi phương tễ của đông dược rất rộng chẳng kể là một vị thuốc hay nhiều vị thuốc, phàm tiến hành một phương pháp gia công nhất định để bào chế, kiên chế thành một tễ hình nhất định có thể dùng ở lâm sàng đều có thể gọi là phương tễ. Riêng một […]

DMCA.com Protection Status