Home Engl Foru G+ Face 

Tiêm gân và khớp

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Tiêm khớp ổ chảo cánh tay Bs Mai Trung Dũng 13570
Tiêm bao dưới mỏm cùng vai Bs Mai Trung Dũng 11224
Tiêm khớp cùng vai đòn Bs Mai Trung Dũng 8393
Tiêm gân nhị đầu Bs Mai Trung Dũng 14156
Tiêm mỏm trên lồi cầu (lồi cầu ngoài) xương cánh tay Bs Mai Trung Dũng 16686
Tiêm mỏm trên ròng rọc (lồi cầu trong) xương cánh tay Bs Mai Trung Dũng 12687
Tiêm khớp cánh tay quay (khớp khuỷu thực thụ) Bs Mai Trung Dũng 18281
Tiêm bao mỏm khuỷu Bs Mai Trung Dũng 11514
Tiêm đường hầm cổ tay (ống cổ tay) Bs Mai Trung Dũng 18580
Tiêm khớp cổ tay Bs Mai Trung Dũng 18368
Tiêm khớp bàn ngón tay I Bs Mai Trung Dũng 12429
Tiêm khớp liên đốt ngón tay Bs Mai Trung Dũng 11742
Tiêm khớp háng Bs Mai Trung Dũng 15475
Tiêm khớp gối Bs Mai Trung Dũng 23014
Tiêm khớp sên cẳng chân Bs Mai Trung Dũng 13641
Tiêm khớp sên gót Bs Mai Trung Dũng 11913
Tiêm bao hoạt dịch sau gót Bs Mai Trung Dũng 11464
Tiêm khớp đốt bàn - ngón chân Bs Mai Trung Dũng 10313
Tiêm khớp ngón chân Bs Mai Trung Dũng 8922
Đại cương tiêm gân và nội khớp Bs Mai Trung Dũng 13985
Tiêm cân gan chân Bs Mai Trung Dũng 11185

Xem thêm


Viết bình luận