Home Engl Foru G+ Face 

Tiêm gân và khớp

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Tiêm khớp ổ chảo cánh tay Bs Mai Trung Dũng 14314
Tiêm bao dưới mỏm cùng vai Bs Mai Trung Dũng 11984
Tiêm khớp cùng vai đòn Bs Mai Trung Dũng 8797
Tiêm gân nhị đầu Bs Mai Trung Dũng 15051
Tiêm mỏm trên lồi cầu (lồi cầu ngoài) xương cánh tay Bs Mai Trung Dũng 17478
Tiêm mỏm trên ròng rọc (lồi cầu trong) xương cánh tay Bs Mai Trung Dũng 13272
Tiêm khớp cánh tay quay (khớp khuỷu thực thụ) Bs Mai Trung Dũng 19194
Tiêm bao mỏm khuỷu Bs Mai Trung Dũng 12053
Tiêm đường hầm cổ tay (ống cổ tay) Bs Mai Trung Dũng 19723
Tiêm khớp cổ tay Bs Mai Trung Dũng 19406
Tiêm khớp bàn ngón tay I Bs Mai Trung Dũng 13046
Tiêm khớp liên đốt ngón tay Bs Mai Trung Dũng 12342
Tiêm khớp háng Bs Mai Trung Dũng 16145
Tiêm khớp gối Bs Mai Trung Dũng 24475
Tiêm khớp sên cẳng chân Bs Mai Trung Dũng 14526
Tiêm khớp sên gót Bs Mai Trung Dũng 12585
Tiêm bao hoạt dịch sau gót Bs Mai Trung Dũng 12055
Tiêm khớp đốt bàn - ngón chân Bs Mai Trung Dũng 10695
Tiêm khớp ngón chân Bs Mai Trung Dũng 9322
Đại cương tiêm gân và nội khớp Bs Mai Trung Dũng 14810
Tiêm cân gan chân Bs Mai Trung Dũng 11843

Xem thêm

Bài mới đăng


Viết bình luận