Home Engl Foru G+ Face 

Tiêm gân và khớp

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Tiêm khớp ổ chảo cánh tay Bs Mai Trung Dũng 13902
Tiêm bao dưới mỏm cùng vai Bs Mai Trung Dũng 11622
Tiêm khớp cùng vai đòn Bs Mai Trung Dũng 8597
Tiêm gân nhị đầu Bs Mai Trung Dũng 14569
Tiêm mỏm trên lồi cầu (lồi cầu ngoài) xương cánh tay Bs Mai Trung Dũng 17082
Tiêm mỏm trên ròng rọc (lồi cầu trong) xương cánh tay Bs Mai Trung Dũng 12993
Tiêm khớp cánh tay quay (khớp khuỷu thực thụ) Bs Mai Trung Dũng 18767
Tiêm bao mỏm khuỷu Bs Mai Trung Dũng 11805
Tiêm đường hầm cổ tay (ống cổ tay) Bs Mai Trung Dũng 19163
Tiêm khớp cổ tay Bs Mai Trung Dũng 18878
Tiêm khớp bàn ngón tay I Bs Mai Trung Dũng 12743
Tiêm khớp liên đốt ngón tay Bs Mai Trung Dũng 12035
Tiêm khớp háng Bs Mai Trung Dũng 15818
Tiêm khớp gối Bs Mai Trung Dũng 23744
Tiêm khớp sên cẳng chân Bs Mai Trung Dũng 14069
Tiêm khớp sên gót Bs Mai Trung Dũng 12241
Tiêm bao hoạt dịch sau gót Bs Mai Trung Dũng 11750
Tiêm khớp đốt bàn - ngón chân Bs Mai Trung Dũng 10503
Tiêm khớp ngón chân Bs Mai Trung Dũng 9103
Đại cương tiêm gân và nội khớp Bs Mai Trung Dũng 14392
Tiêm cân gan chân Bs Mai Trung Dũng 11510

Xem thêm


Viết bình luận