Home Engl Foru G+ Face 

Tiêm gân và khớp

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Tiêm khớp ổ chảo cánh tay Bs Mai Trung Dũng 14634
Tiêm bao dưới mỏm cùng vai Bs Mai Trung Dũng 12288
Tiêm khớp cùng vai đòn Bs Mai Trung Dũng 8963
Tiêm gân nhị đầu Bs Mai Trung Dũng 15396
Tiêm mỏm trên lồi cầu (lồi cầu ngoài) xương cánh tay Bs Mai Trung Dũng 17781
Tiêm mỏm trên ròng rọc (lồi cầu trong) xương cánh tay Bs Mai Trung Dũng 13513
Tiêm khớp cánh tay quay (khớp khuỷu thực thụ) Bs Mai Trung Dũng 19536
Tiêm bao mỏm khuỷu Bs Mai Trung Dũng 12281
Tiêm đường hầm cổ tay (ống cổ tay) Bs Mai Trung Dũng 20201
Tiêm khớp cổ tay Bs Mai Trung Dũng 19829
Tiêm khớp bàn ngón tay I Bs Mai Trung Dũng 13299
Tiêm khớp liên đốt ngón tay Bs Mai Trung Dũng 12582
Tiêm khớp háng Bs Mai Trung Dũng 16406
Tiêm khớp gối Bs Mai Trung Dũng 25014
Tiêm khớp sên cẳng chân Bs Mai Trung Dũng 14830
Tiêm khớp sên gót Bs Mai Trung Dũng 12858
Tiêm bao hoạt dịch sau gót Bs Mai Trung Dũng 12263
Tiêm khớp đốt bàn - ngón chân Bs Mai Trung Dũng 10881
Tiêm khớp ngón chân Bs Mai Trung Dũng 9496
Đại cương tiêm gân và nội khớp Bs Mai Trung Dũng 15153
Tiêm cân gan chân Bs Mai Trung Dũng 12090

Xem thêm


Viết bình luận