Một số đặc điểm hình thái đoạn cột sống thắt lưng của nhóm sinh viên Học viện Quân y trên phim X quang

TÓM TẮT

Nghiên cứu 271 học viên thuộc 4 lớp bác sỹ cơ sở Học viện Quân y được chụp X quang cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng kết quả cho thấy: đường kính ngang thân đốt sống thắt lưng (ĐKNTĐSTL) tăng dần theo thứ tự từ trên xuống dưới và có giá trị trung bình: 47,73 ± 6,59 mm; đường kính trước sau thân đốt sống thắt lưng (ĐKTSTĐSTL), đường kính trước sau ống sống thắt lưng (ĐKTSOSTL), tỷ lệ ĐKTSOSTL/ĐKTSTĐSTL ở đoạn cột sống thắt lưng trên X quang lần lượt là: 39,7 ± 3,4 mm; 12,97 ± 2,9 mm và 0,32 ± 0,08 mm.- Chiều cao thân đốt sống thắt lưng (CCTĐSTL) trung bình các đốt sống thắt lưng là 29,22 ± 2,86 mm bờ trước và 31,78 ± 3,57 mm bờ sau. – Chiều cao đĩa đệm (CCĐĐ) trung bình của đoạn cột sống thắt lưng (CSTL) ở bờ trước: 13,79 ± 3,76 mm; ở bờ sau: 5,90 ± 1,90 mm. – Chỉ số Zone trung bình các đốt sống thắt lưng là 0,19 ± 0,05. Kết quả này cho thấy người có nguy cơ mắc bệnh lý cột sống – rễ, tuỷ sống vùng thắt lưng khi chỉ số Zone < 0,19.

* Từ khoá: Cột sống thắt lưng; Đặc điểm hình thái.

The morphologic characteristics of lumbar spine of student at Vietnam Military Medical University on X-ray images

SUMMARY

The study was carried on 271 students on X-ray straight, tilt imagings of lumbar spine in Vietnam Military Medical University. The results showed that: horizontal diameter of vertebral body increases from superior to inferior and the average value was: 47.73 ± 6.59 mm; diameter from anterior to posterior of vertebral body, diameter from anterior to posterior of vertebral foramen, rate that at lumbar spine on X-ray value in turn was: 39.7 ± 3.4 mm; 12.97 ± 2.9 mm and 0.32 ± 0.08 mm.- average height of lumbar vertebral body was 29.22 ± 2.86 mm at anterior edge and posterior edge 31.78 ± 3.57 mm.- Average height of intervertebral discs was 13.79 ± 3.76 mm at anterior edge, 5.90 ± 1.90 mm at posterior edge.- Average zone index of lumbar vertebral 0.19 ± 0.05. From this result showed: patients had risk of lumbar spine when zone index < 0.19.* Key words: Lumbar spine; Morphologic characteristics.

* Học viện Quân y ** Đại học Y Hải Phòng
Phản biện khoa học: GS. TS. Lê Gia Vinh

>> Xem toàn văn

Tạp chí Y dược học Quân sự – Học viện Quân y 3-2010
Nguồn Vmmu.edu.vn

(Lưu ý: Việc đáp ứng với các liệu trình điều trị, máy, thiết bị trợ giúp là khác nhau tùy thuộc cơ địa mỗi người !
Những thông tin y học trên website chỉ mang tính tham khảo, bạn không được tự ý áp dụng nếu chưa được sự chỉ dẫn của thầy thuốc !)

Có thể bạn quan tâm