Phụ kiện đai chườm thảo dược khuỷu tay điện

Showing all 2 results

Phụ kiện đai chườm thảo dược khuỷu tay điện

Tấm thảo dược Khuỷu tay dùng cho đai chườm điện

98,000

Phụ kiện đai chườm thảo dược khuỷu tay điện

Tấm sinh nhiệt thay thế cho đai chườm Khuỷu điện

168,000