Phụ kiện đai chườm thảo dược điện và pin

Showing all 12 results

Phụ kiện thay thế đai chườm thảo dược Hapaku điện và tích điện

Phụ kiện đai chườm thảo dược cổ điện

Tấm thảo dược dùng cho đai chườm Cổ điện

48,000

Phụ kiện đai chườm thảo dược khớp gối điện

Tấm sinh nhiệt thay thế cho đai chườm Gối điện

238,000

Phụ kiện đai chườm thảo dược khuỷu tay điện

Tấm thảo dược Khuỷu tay dùng cho đai chườm điện

98,000

Phụ kiện đai chườm thảo dược lưng điện

Tấm thảo dược dùng cho đai chườm Lưng Bụng điện

128,000

Phụ kiện đai chườm thảo dược vai cổ điện

Tấm thảo dược dùng cho đai chườm Vai điện

148,000

Phụ kiện đai chườm thảo dược vai cổ điện

Tấm sinh nhiệt thay thế cho đai chườm Vai điện

398,000

Phụ kiện đai chườm thảo dược cổ điện

Tấm sinh nhiệt thay thế cho đai chườm Cổ điện

168,000

Phụ kiện đai chườm thảo dược chân điện

Đôi tấm thảo dược cho đai chườm Chân dùng điện

148,000

Phụ kiện đai chườm thảo dược khớp gối điện

Tấm thảo dược dùng cho đai chườm khớp Gối điện

128,000

Phụ kiện đai chườm thảo dược khuỷu tay điện

Tấm sinh nhiệt thay thế cho đai chườm Khuỷu điện

168,000

Phụ kiện đai chườm thảo dược chân điện

Tấm sinh nhiệt thay thế cho túi chườm điện Bàn chân

398,000

Phụ kiện đai chườm thảo dược lưng điện

Tấm sinh nhiệt thay thế cho đai chườm Lưng điện

295,000