Phụ kiện đai chườm thảo dược vai cổ điện

Showing all 2 results

Phụ kiện đai chườm thảo dược vai cổ điện

Tấm thảo dược dùng cho đai chườm Vai điện

148,000

Phụ kiện đai chườm thảo dược vai cổ điện

Tấm sinh nhiệt thay thế cho đai chườm Vai điện

398,000