Không có ảnh

Paracetamol

12/03/2020 Bs Mai Trung Dũng

(ĐTĐ) – Paracetamol hay acetaminophen là một thuốc có tác dụng hạ sốt và giảm đau, tuy nhiên không như aspirin nó không hoặc ít […]

Chuyên mục con