đai nhiệt

Showing all 12 results

Phụ kiện máy HG8-13

Tấm thảo dược máy Wonder MF5-08

90,000
140,000

Phụ kiện máy MPT 8-12

Điện cực nhiệt máy MPT8-12

150,000

Phụ kiện máy HG8-13

Điện cực nhiệt máy Wonder

150,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực nhiệt máy DoctorHome

170,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Đai đeo điện cực nhiệt máy DoctorHome

90,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Bộ đai + nhiệt + thảo dược máy DoctorHome

400,000