dh14

Showing all 12 results

Label
Freeship
10,990,000
Label
Freeship
10,990,000
Label
Freeship
10,990,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung ngực (1 đôi)

670,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung bàn tay loại nhỏ (1 đôi)

650,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung dẻo nhỏ (1 cặp 4x6cm)

90,000
90,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Gel siêu âm

75,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

02 cặp Điện cực xung dẻo nhỏ (4x6cm)

180,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung dẻo to (1 đôi 6x9cm)

150,000
Freeship

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung bàn tay loại to (1 đôi)

1,000,000