fbpx
Viện điện tử

Chuyên mục: Học thuyết kinh mạch

Kinh Đởm

1. Lộ trình đường kinh: Bắt đầu từ đuôi mắt, lên góc trán vòng xuống sau tai, vòng từ sau đầu ra trước trán, vòng trở lại gáy đi dọc cổ xuống mặt trước vai vào hố trên đòn rồi xuống nách, chạy xuống theo vùng hông sườn đến mấu chuyển lớn, tiếp tục đi […]

Các đường kinh chính

I. ĐẠI CƯƠNG Mười hai kinh chính là phần chính của học thuyết Kinh lạc, gồm: – Ba kinh âm ở tay: + Kinh thủ thái âm Phế + Kinh thủ thiếu âm Tâm + Kinh thủ quyết âm Tâm bào. – Ba kinh dương ở tay: + Kinh thủ dương minh Đại trường + […]

DMCA.com Protection Status