Banner-wonder-mf5-08n
Banner-doctorhome
Banner-goldlife-gl16
Banner-mpt8-12

Chuyên mục: Học thuyết kinh mạch

Kinh Đởm

1. Lộ trình đường kinh: Bắt đầu từ đuôi mắt, lên góc trán vòng xuống sau tai, vòng từ sau đầu ra trước trán, vòng trở lại gáy đi dọc cổ xuống mặt trước vai vào hố trên đòn rồi xuống nách, chạy xuống theo vùng hông sườn đến mấu chuyển lớn, tiếp tục đi […]

DMCA.com Protection Status