fbpx
Viện điện tử

Chuyên mục: Ôn tễ

Ôn dương lợi thủy thang

(Tên cũ là Chân vũ thang) “Thương hàn luận” – Tổ thành:       Phục linh    3-4 đc                        Bạch thược  3-4 đc                        Bạch truật   2-3 đc                        Sinh khương          2-3 đc                        Phụ tử                     2-3 đc – Cách dùng: Ngày uống 1 tễ, sắc với nước, chia làm 2 lần uống. – Công dụng: […]

Sâm phụ thang

“Thế y đắc hiệu phương” – Tổ thành:        Nhâm sâm    2-4 đc                        Phụ tử (bào)  2-3 đc – Cách dùng: Sắc uống với nước, gục đầu xuống mà uống. Tình trạng của chứng nghiêm trọng, lượng dùng có thể tăng gấp, kiêm có thể ngày uống 2 tễ. – Công dụng: Hồi dương, ích […]

Tứ nghịch tán

“Thương hàn luận” -Tổ thành:        Phụ tử                    2-4 đc                        Can khương          1-2 đc                        Cam thảo   1-2 đc – Cách dùng: Nhất loạt ngày uống 1 tễ, sắc với nước, chia làm 2 lần uống. – Công dụng: Hồi dương cứu nghịch, ôn trung chỉ tả. – Chủ trị: Âm hàn thịnh ở trong, […]

Đại kiến trung thang

“Kim quỹ yếu lược” -Tổ thành:                    Xuyên tiêu              1-2 đc Can khương  2-4 đc Đảng sâm  3-4 đc Đường mạch nha    1-2 lạng. – Cách dùng: Sắc với s lấy nước thuốc bỏ bã, đem Mạch nha đường cho vào nấu cho chảy ra, ngày uống một tễ, chia làm 2 lần. – Công […]

Ngô thù du thang

“Thương hàn luận” -Tổ thành: Ngô thù du           1-2 đc                        Đảng sâm              3-4 đc                        Sinh khương                   2-4 đc                        Đại táo               4-6 quả. – Cách dùng: Ngày uống 1 tễ, sắc với nước chia làm 2 lần uống. – Công dụng: Ôn trung bổ hư, giáng nghịch chỉ nôn. – Chủ trị: […]

Lý trung hoàn

Phụ: – Lý trung hoàn thang – Liên lý thang – Trị trung thang – Chỉ thực lý trung hoàn) “Thương hàn luận” – Tổ thành:       Nhân sâm              2-4 đc                        Bạch truật             2-4 đc                        Bào khương                   1-2 đc                        Trích cam thảo              1-2 đc – Cách dùng: Hoàn tễ: Thuốc […]

Ôn tễ đại cương

Ôn tễ là dùng dược vật tính ôn, tính nhiệt, làm phấn chấn dương khí của người bệnh, đuổi trừ hàn tà, là một loại phương tễ chữa dương suy lý hàn. Trong “Bát pháp” thuộc về “Ôn pháp”. Hàn chia ra biểu hàn, lý hàn, nhất loạt không ngoài 2 loại đó. Một là […]

DMCA.com Protection Status