Đại hoàng phụ tử thang

“Kim quỹ yếu lược”

– Tổ thành:  Đại hoàng            2-3 đc

                        Phụ tử                      2-3 đc

                        Tế tân            0,8-1,5 đc.

– Cách dùng: Ngày uống 1 tễ sắc với nước, chia làm 2 lần uống.

– Công dụng: Ôn kinh tán hàn, chỉ thống, cong kiên, phá tích, thông hạ.

– Chủ trị: Âm hàn tích tụ bụng trên chướng tích làm đau, tiện bí, chi lạnh sợ rét, hoặc thấy phát sốt, rêu lưỡi tráng, mạch trầm huyền.

– Giải nghĩa của phương: Phương này là phương đại biểu của ôn hạ pháp. Khí vị của Đại hoàng tuy khổ hàn nhưng sau khi phối ngũ với Phụ tử tân ôn đại nhiệt, thì tác dụng chủ yếu không phải là tả nhiệt, mà là cùng với Phụ tử nhất khởi phát huy tác dụng là tấu tiết công hạ, để khai trừ nội tích của âm hàn. Dùng Tế tân là lấy vị cực cay của nó, tác dụng ôn kinh phát tán rất tôt. Trong “Thương hàn luận” đối với khi hàn tà phục ở trong âm phần thường thường lấy Tế tân và Phụ tử cùng phối ngũ để tăng cường tác dụng phá trừ hàn tà, như ở phương này và Ma hoàng phụ tử tế tân thang đều là dùng cùng Phụ tử với Tế tân. Nhưng ở phương này cùng phối ngũ với Đại hoàng tức là trọng điểm ở chỗ hàn tà tích tụ ở lý, tiền nhân cho rằng: “Phi ôn bất năng tán kỳ hàn, phi hạ bất năng trừ kỳ thực, phi tân bất năng phát kỳ uất”. Cho nên lấy Đại hoàng, Phụ tử, Tế tân ba vị cùng phối ngũ, ôn thông công hạ, tán hàn chỉ thống, thuộc về phép ôn hạ. Ma hoàng, Phụ tử, Tế tân lấy Ma hoàng và Tế tân cùng phối ngũ, tức là trọng điểm ở ôn tán hàn tà theo biểu mà giải, thuộc phép ôn kinh giải biểu.

– Cách gia giảm thường dùng: Phương này nguyên là hàn tà tích trệ ở lý mà có sợ rét hoặc phát sót nhẹ hơi có biểu chứng ở đó, cho nên dùng Tế tân bởi vì gắng lợi đạo, để phát cái uất, nếu khi biểu chứng không phát sốt, đau đầu có thể bỏ Tế tân, dùng thêm Sinh khương hoặc Can khương. Nếu bịng đau thập phần nghiêm trọng, thích ấn, thích chườm ấm, có thể thêm vào Quế chi, Bạch thược để hòa doanh chỉ thống. Nếu lưỡi như bụi lấm tấm, bụng chướng, ngại mệt là tích trệ rất nặng, có thể gia vào Chỉ thực, Lục khúc để tiêu tích đạo trệ. Mình hư hoặc tích trệ rất nhẹ có thể dùng thêm chế Đại hoàng.

So sánh tính năng các máy Vật lý trị liệu của Viện Điện tử

TÊN MÁY TÍNH NĂNG
Wonder MF5-08
2.600.000đ
- Có 3 chức năng: (1) Điện xung + (2) Nhiệt nóng + (3) Ion
- Số kênh xung: 01 kênh (2 miếng dán)
- Số chương trình xung trên mỗi kênh: 01 mode
Wonder MF5-08N 
3.600.000đ
- Có 4 chức năng: (1) Điện xung + (2) Nhiệt nóng + (3) Ion + (4) LASER
- Số kênh xung: 02 kênh (4 miếng dán)
- Số chương trình xung trên mỗi kênh: 02 mode
MPT8-12
3.750.000đ
- Có 5 chức năng: (1) Điện xung + (2) Nhiệt nóng + (3) Ion + (4) LASER + (5) Từ trường
- Số kênh xung: 01 kênh (2 miếng dán)
- Số chương trình xung trên mỗi kênh: 02 mode
GoldLife GL-16
4.750.000đ
- Có 6 chức năng: (1) Điện xung + (2) Nhiệt nóng + (3) Ion + (4) LASER + (5) Từ trường + (6) Đo nhịp tim
- Số kênh xung: 02 kênh (4 miếng dán)
- Số chương trình xung trên mỗi kênh: 03 mode
DoctorHome DH14
10.990.000đ
- Có 6 chức năng: (1) Điện xung + (2) Nhiệt nóng + (3) Ion + (4) LASER + (5) Từ trường + (6) Siêu âm điều trị
- Số kênh xung: 02 kênh (4 miếng dán)
- Số chương trình xung trên mỗi kênh: 02 mode
DoctorHome DH16
25.000.000đ
- Có 4 chức năng: (1) Điện xung + (2) Nhiệt nóng + (3) Điện phân thuốc + (4) Siêu âm điều trị
- Số kênh xung: 02 kênh (4 miếng dán)
- Số chương trình xung trên mỗi kênh: 02 mode

(Lưu ý: Việc đáp ứng với các liệu trình điều trị, máy, thiết bị trợ giúp là khác nhau tùy thuộc cơ địa mỗi người !
Những thông tin y học trên website chỉ mang tính tham khảo, bạn không được tự ý áp dụng nếu chưa được sự chỉ dẫn của thầy thuốc !)

Có thể bạn quan tâm