fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: tả hạ tễ

Tiểu kết tả hạ tễ

Tả hạ tễ trước đay chia làm “Hàn hạ”, “Ôn hạ”, Nhuận hạ”, và “Công bổ kiêm thí”, gồm 4 loại: – Hàn hạ: là lấy dược vật hàn tính như Đại hoàng làm chủ tổ thành tả hạ tễ, dùng để công trục thực nhiệt, tả hỏa giải độc. – Ôn hạ: là lấy […]

Tả hạ tễ – Thuốc chế thành

1. Thanh ninh hoàn. – Tổ thành: Chủ dược của phương này là Đại hoàng, dùng Đương quy, Sinh địa, Huyền sâm, Hoàng bá, Liên kiều, Xa tiền… là 24 vị Đông dược sắc riêng thành thuốc nước, sau rồi đem Đại hoàng sống kinh qua chưng sái (hấp rồi phơi) nước của 24 thứ […]

Kỷ tiêu lịch hoàng hoàn

“Kim quỹ yếu lược” – Tổ thành:  Phòng kỷ  3-5 đc                Đình lịch tử  3-5 đc                                       Tiêu mục     1-2 đc             Đại hoàng            2-3 đc – Cách dùng: Nguyên là hoàn tễ, hiện làm thang tễ, sắc với nước chia làm 2 lần uống. – Công dụng: […]

Thập táo thang

(Phụ: – Khống diên đan,  – Chu sa hoàn) “Thương hàn luận” – Tổ thành:  Cam toại      phần bằng nhau   Nguyên hoa Đại kích Đại táo 10 quả – Cách dùng: Cam toại, Nhuyên hoa, Đại kích nghiền nhỏ mịn, mỗi lần uống 5 phân đến 1 đồng cân, khi sáng sớm […]

Đại hãm hung thang

“Thương hàn luận” – Tổ thành:  Đại hoàng            2-3 đc                         Mang tiêu     3-5 đc                         Cam toại     2-3 đc           (nghiền nhỏ) – Cách dùng: Sắc với nước uống, sau khi đã đun sôi nước, cho Đại hoàng vào, đun sau khi sôi lại thì có thể bỏ bột […]

Đại hoàng phụ tử thang

“Kim quỹ yếu lược” – Tổ thành:  Đại hoàng            2-3 đc                         Phụ tử                      2-3 đc                         Tế tân            0,8-1,5 đc. – Cách dùng: Ngày uống 1 tễ sắc với nước, chia làm 2 lần uống. – Công dụng: Ôn kinh tán hàn, chỉ thống, cong kiên, phá tích, […]

Tam vật bị cấp hoàn

“Kim quỹ yếu lược” – Tổ thành:        Ba đậu sương  1 lạng                         Đại hoàng            2 lạng                         Can khương            2 lạng. – Cách dùng: Nghiền thành bột mịn, thêm mật nấu 40 – 50% làm viên to như hạt đỗ xanh (nguyên phương là ba vị lượng bằng nhau, […]

Đại thừa khí thang

(Phụ: Phức phương đại thừa khí thang) “Thương hàn luận” – Tổ thành:  Đại hoàng  2-4 đc Mang tiêu     3-5 đc   (hiện dùng Huyền minh phấn là thứ tinh chế của nó) Hậu phác    3-4 đc Chỉ thực    2-4 đc – Cách dùng: Nhất loạt ngày uống 1 tễ, sắc với […]

Tả hạ tễ đại cương

Tác dụng của phương tễ tả hạ và ý nghĩa tại lý luận y học phương Đông cùng với vận dụng tại thực tế lâm sàng, là dài dài không chỉ ở thông tiện mà thôi. Khái quát lại trên đại thể có 6 mặt: 1. Dùng ở Dương minh phủ chứng: Mục đích là […]

DMCA.com Protection Status