Không có ảnh

Đại hãm hung thang

“Thương hàn luận” – Tổ thành:  Đại hoàng            2-3 đc                         Mang tiêu     3-5 đc                         Cam toại     2-3 đc […]

Không có ảnh

Ôn tỳ thang

“Thiên kim phương” – Tổ thành:  Đại hoàng            2-4 đc                         Phụ tử                      2-3 đc                         Can khương           1-2 […]

Không có ảnh

Đại hoàng phụ tử thang

“Kim quỹ yếu lược” – Tổ thành:  Đại hoàng            2-3 đc                         Phụ tử                      2-3 đc                         Tế tân            […]

Không có ảnh

Tam vật bị cấp hoàn

“Kim quỹ yếu lược” – Tổ thành:        Ba đậu sương  1 lạng                         Đại hoàng            2 lạng                         Can khương            […]

Chuyên mục con