fbpx
Viện điện tử

Hội chứng ống cổ tay: Một số tiêu chuẩn chẩn đoán điện

TÓM TẮT

Hội chứng ống cổ tay – tiêu chuẩn chẩn đoán điện: Một số thông số chẩn đoán điện của các dây thần kinh giữa và thần kinh trụ được nghiên cứu ở 21 người khỏe mạnh để thiết lập các phạm vi bình thường. Các thông số tương tự sau đó đã được nghiên cứu ở 53 bệnh nhân bị hội chứng ống cổ tay.

Tỷ lệ bất thường của thời gian tiềm vận động ngoại vi (DML) là 80/89 (89,9%), thần kinh giữa – thần kinh trụ khác biệt là 85/89 (95,5%), thời gian tiềm cảm giác dây giữa (SL) là 79/89 (88,8%) và sự khác biệt thời gian tiềm cảm giác giưa dây giữa và dây trụ là 88/89 (98,9%). Các kết quả nghiên cứu cho thấy các thông số đáng tin cậy nhất là có sự khác biệt về thời gian tiềm cảm giác và vận động giưa dây thần kinh giữa và dây thần kinh trụ. Các tác giả đặc biệt quan tâm đến kết nối Martin – Gruber.

SUMMARY

Carpal tunnel syndrome – Electrodiagnostic  criteria:  Some electrodiagnostic parameters  of the median and ulnar nerves  have been  studied in 21 healthy persons to establish the normal ranges.  The same  parameters  then were  studied in 53 patients  with the carpal tunnel syndrome.

The abnormal rate of the median distal motor latency (DML) is  80/89 (89.9%), median  – ulnar DML difference  85/89 (95,5%),  median  sensory  latency  (SL)79/89 (88,8%) and median  – ulnar SL difference  88/89 (98,9%). The study results show the  most  reliable  parameters  which  are  the  motor  and  sensory  lentency  differences between the median and the ulnar nerve. The authors are particularly concerned with the Martin – Gruber anastomosis.

>> Xem chi tiết

Nguồn Thankinh.org

(Lưu ý: Việc đáp ứng với các liệu trình điều trị, máy, thiết bị trợ giúp là khác nhau tùy thuộc cơ địa mỗi người !
Những thông tin y học trên website chỉ mang tính tham khảo, bạn không được tự ý áp dụng nếu chưa được sự chỉ dẫn của thầy thuốc !)

-5%
10.990.000
Mua
-9%
Bán chạy

Máy vật lý trị liệu Bộ Quốc phòng

[Wonder MF508N] Máy vật lý trị liệu Wonder MF5-08N (New)

3.290.000
-6%

Hỗ trợ cơ xương khớp chi dưới

[MPT8-12] Máy vật lý trị liệu đa năng MPT8-12

3.490.000
Mua
BH 20 năm
Mua
DMCA.com Protection Status