Viện điện tử

Tag Archives: Đau đầu mạn tính

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và phân loại đau đầu mạn tính hàng ngày

TÓM TẮT Giới thiệu: Đau đầu mạn tính được xác định khi đau đầu xảy ra hơn 15 ngày trong tháng, mỗi ngày kéo dài hơn 4 giờ có khi cả ngày và ít nhất xảy ra trong 3 tháng. Khoảng 70-80% bệnh nhân đau đầu hàng ngày mạn tính gặp ở phòng khám, bệnh […]

Đau đầu hàng ngày mạn tính

Định nghĩa và khái niệm Đau đầu hàng ngày mạn tính (chronic daily headache – CDH) là danh từ chỉ tình trạng bệnh lý đau đầu nguyên phát, có thời gian đau đầu trong ngày kéo dài và liên tục trong nhiều ngày. Thực sự nó là hội chứng hơn là một bệnh. Vì nhiều […]

DMCA.com Protection Status