Viện điện tử

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và phân loại đau đầu mạn tính hàng ngày

TÓM TẮT

Giới thiệu: Đau đầu mạn tính được xác định khi đau đầu xảy ra hơn 15 ngày trong tháng, mỗi ngày kéo dài hơn 4 giờ có khi cả ngày và ít nhất xảy ra trong 3 tháng. Khoảng 70-80% bệnh nhân đau đầu hàng ngày mạn tính gặp ở phòng khám, bệnh mạn tính và ảnh hưởng lên chất lượng sống nhiều. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu 435 trường hợp đau đầu mạn tính hàng ngày.

Mục tiêu: Phân tích đặc điểm lâm sàng và khảo sát tỷ lệ các thể đau đầu mạn tính. Phương pháp: Tiền cứu, cắt ngang mô tả.

Kết quả: Tuổi trung bình 57.53 ± 8.3, thấp nhất: 20 và cao nhất: 78. Tiền sử gia đình đau đầu 51%, tiền sử bệnh lý mạn tính 23,4%. Số bệnh nhân có tiền sử rối loạn như stress, trầm cảm, mất ngủ chiếm 65%. Đau đầu dạng căng thẳng mạn tính thường gặp 44,6%, đau đầu Migraine mạn 36,5%. Đau đầu lạm dụng thuốc 6,4%, đau nữa đầu liên tục chiếm 5,8% và đau đầu dai dẳng thể mới 6,7%.

Kết luận: Hai dạng đau đầu căng thẳng mạn và migraine mạn là các thể lâm sàng thường gặp. Nhiều trường hợp đau đầu do tác dụng ngược của việc dùng thuốc giảm đau thường xuyên. Phần lớn các bệnh nhân đau đầu mạn tính thường có các triệu chứng lo âu, trầm cảm và mất ngủ.

Từ khóa: Đau đầu mạn tính, Đau đầu dạng căng thẳng mạn tính, đau đầu Migraine mạn, đau đầu dai dẳng hàng ngày thể mới, đau nữa đầu liên tục, đau đầu lạm dụng thuốc.

STUDY CLINICAL CHARACTERISTIC AND CLASSIFICATION CHRONIC DAILY HEADACHES

ABSTRACT

Introduction: Chronic daily headaches refers headaches occuring greater than 15 days a month, headaches lasting more than 4 hours, in many cases daily, for a periode of at least 3 months. 70%-80% chronic daily headaches see in coulting-room, they occur chronic and influencing quality of living. We study on 345 patients chronic daily headaches.

Objective: To evaluate clinical characteristic and chronic daily headache rate. Methode: a cross-sectional descriptive study.

Results: Mean age 57.53 ± 8. (20-78), history family headaches 51% and chronic diseases 23,4%. A medical history of patients: stress, depression, and sleep disturbances rate 65%. Chronic tension-type headaches: 44,6%, chronic migraine: 36,5%, new daily persistent headaches 6,7%, hemicrania continua: 5,8% and medication overuse headaches: 6.4%

Conclusions: Chronic daily headaches often see chronic tension-type headaches and chronic migraine. Many people who have frequent headaches are actually experiencing a rebound effect from taking pain medication too often. Almost patients chronic daily headaches had anxiety, depression and sleep disturbance.

Keywords: Chronic daily headaches, Chronic tension-type headaches, chronic migraine, new daily persistent headaches, hemicrania continua, medication overuse headaches.

Xem toàn văn >>

Nguồn Thankinh.org
New
10.990.000
-11%
New
2.290.000
-8%
New
3.290.0003.400.000
Mới
6.380.000

(Lưu ý: Việc đáp ứng với các liệu trình điều trị, máy, thiết bị trợ giúp là khác nhau tùy thuộc cơ địa mỗi người !
Những thông tin y học trên website chỉ mang tính tham khảo, bạn không được tự ý áp dụng nếu chưa được sự chỉ dẫn của thầy thuốc !)

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status