Viện điện tử

Chuyên mục: Tiêu tễ

Tiêu thạch phàn thạch tán

(Phụ: Khu trùng thanh số 2, Lợi đảm hoàn) “Kim quỹ yếu lược” -Tổ thành:         Tiêu thạch (Hỏa tiêu)                        Phàn thạch (Lục phàn) – Cách dùng: Nguyên đem thuốc trên tán nhỏ chế thành tán tễ, dùng nước cháo ngô (đại mạch chúc chấp) hòa vào mà uống. Trước mắt ứng dụng lâm […]

Chỉ truật hoàn

(Phụ: Chỉ truật thang) “Tỳ vị luận” dẫn Trương nguyên tố phương – Tổ thành:       Chỉ thực       1 lạng                        Bạch truật     2 lạng – Cách dùng: Lấy lá sen gói lại bọc cơm bên ngoài sấy khô, cộng giã nát cả làm viên. Mỗi ngày uống 1,5-3 đồng cân, ngày uống 2 lần, nuốt […]

Tiêu tễ đại cương

Tiêu tễ là dùng dược vật tiêu đạo, tiêu tán, nhuyễn kiên hóa tích, một loại phương tễ tiêu trừ một số vật chất có hại trong người. ở trong “Bát pháp” thuộc về “Tiêu pháp”. Phạm vi ứng dụng của tiêu tễ rộng rãi, ví thử như: chưng giả, bĩ khoái, tích thực, súc […]

DMCA.com Protection Status