Không có ảnh

Chuột rút

26/08/2010 Bs Mai Trung Dũng

(ĐTĐ) – Chuột rút là tình trạng co cứng các bắp cơ gây nên các cơn đau dữ dội, mất khả năng cử động.     […]

Chuyên mục con