Không có ảnh

Chuột rút

10/04/2020 Bs Mai Trung Dũng

(ĐTĐ) – Chuột rút là tình trạng co cứng các bắp cơ gây nên các cơn đau dữ dội, mất khả năng cử động.     […]

Chuyên mục con