Chuyên mục: Thanh nhiệt tễ

Tiểu kết thanh nhiệt tễ

1. Phạm vi ứng dụng của thanh nhiệt tễ rất rộng, phương tễ rất nhiều, biến hóa phối ngũ cũng rất nhiều phức tạp. ở chương này chỉ lựa chọn phương tễ đại biểu rất thường dùng trên lâm sàng và đều có mỗi một mặt đặc điểm phối ngũ. Ví dụ như: – Ở […]

Thanh nhiệt tê – Thuốc chế thành

1. Nhị diệu hoàn:   – Tổ thành: Hoàng bá, Thương truật tán nhỏ, vấy nước làm viên. – Cách dùng: Mỗi lần uống 2-3 đc với nước sôi hoặc sắc uống, ngày uống 1-2 lần. – Công dụng: Thanh nhiệt táo thấp. – Chủ trị: thấp nhiệt đi xuống gây ra một số chứng […]

Dưỡng âm thanh phế thang

“Trùng lâu ngọc dược” – Tổ thành:   Đại sinh địa 3-5 đc Xích thược 2-3 đc Mạch đông 2-4 đc Bối mẫu 3-4 đc Huyền sâm 2-4 đc Cam thảo 1-3 đc Đan bì 2-4 đc Bạc hà 1-1,5 đc – Cách dùng: Nhất loạt ngày uống 1 tễ, sắc với nước chia làm […]

Thanh cao miết giáp thang

“Ôn bệnh điều biện”   – Tổ thành:       Thanh cao      2-4 đc                         Miết giáp     2-4 đc                         Sinh địa      4-5 đc                         Tri mẫu    2-4 đc                         Đan bì                       2-3 đc – Cách dùng: Ngày uống 1 tễ, sắc với nước, chia 2 […]

Tả phế tán

(Tên cũ là Tả bạch tán) “Tiểu nhi dược chứng trực quyết” – Tổ thành:  Địa cốt bì   2-4 đc                         Tang bạch bì           2-4 đc                         Sinh Cam thảo 1-1,5 đc                         Canh mễ      5 đc – Cách dùng: Nguyên phương dùng làm tán tễ, hiện làm thang […]