fbpx
Viện điện tử

Chuyên mục: Thanh nhiệt tễ

Tiểu kết thanh nhiệt tễ

1. Phạm vi ứng dụng của thanh nhiệt tễ rất rộng, phương tễ rất nhiều, biến hóa phối ngũ cũng rất nhiều phức tạp. ở chương này chỉ lựa chọn phương tễ đại biểu rất thường dùng trên lâm sàng và đều có mỗi một mặt đặc điểm phối ngũ. Ví dụ như: – Ở […]

Thanh nhiệt tê – Thuốc chế thành

1. Nhị diệu hoàn:   – Tổ thành: Hoàng bá, Thương truật tán nhỏ, vấy nước làm viên. – Cách dùng: Mỗi lần uống 2-3 đc với nước sôi hoặc sắc uống, ngày uống 1-2 lần. – Công dụng: Thanh nhiệt táo thấp. – Chủ trị: thấp nhiệt đi xuống gây ra một số chứng […]

Dưỡng âm thanh phế thang

“Trùng lâu ngọc dược” – Tổ thành:   Đại sinh địa 3-5 đc Xích thược 2-3 đc Mạch đông 2-4 đc Bối mẫu 3-4 đc Huyền sâm 2-4 đc Cam thảo 1-3 đc Đan bì 2-4 đc Bạc hà 1-1,5 đc – Cách dùng: Nhất loạt ngày uống 1 tễ, sắc với nước chia làm […]

Thanh cao miết giáp thang

“Ôn bệnh điều biện”   – Tổ thành:       Thanh cao      2-4 đc                         Miết giáp     2-4 đc                         Sinh địa      4-5 đc                         Tri mẫu    2-4 đc                         Đan bì                       2-3 đc – Cách dùng: Ngày uống 1 tễ, sắc với nước, chia 2 […]

Tả phế tán

(Tên cũ là Tả bạch tán) “Tiểu nhi dược chứng trực quyết” – Tổ thành:  Địa cốt bì   2-4 đc                         Tang bạch bì           2-4 đc                         Sinh Cam thảo 1-1,5 đc                         Canh mễ      5 đc – Cách dùng: Nguyên phương dùng làm tán tễ, hiện làm thang […]

Tê giác địa hoàng thang

“Thiên kim phương” – Tổ thành:        Tê giác               3 phân – 1 đc                         Sinh địa      5 đc – 1 lạng                         Xích thược   2-4 đc                         Đan bì            2-4 đc – Cách dùng: Ngày uống 1 tễ. – Công dụng: Thanh nhiệt giải độc, lương huyết […]

Hoàng liên giải độc thang

“Ngoại đài bí yếu” Hoàng liên      1-3 đc                         Hoàng cầm     2-4 đc                         Hoàng bá       3-4 đc                         Chi tử            2-4 đc Tả tâm thang la phương tễ có sức mạnh tả hỏa giải độc, thanh thấp nhiệt. Nhưng là bởi phương này chưa dùng Đại hoàng […]

Tả tâm thang

(Phụ: Phụ tử tả tâm thang) “Kim quỹ yếu lược”           Đại hoàng  1,5-3 đc                         Hoàng liên      1-3 đc                         Hoàng cầm     2-4 đc Tả tâm thang nhưng trên thực tế không chuyên tả tâm hỏa, mà là một phương tễ tả nhất thiết thực hỏa, giải nhiệt độc, thanh […]

Bạch đầu ông thang

(Phụ: Thược dược thang, Khuẩn lỵ thảo dược phương) Thương hàn luận” Bạch đầu ông           5đc – 1 lạng                         Hoàng bá       1-2 đc                         Hoàng liên      1-2 đc                         Tần bì            2-4 đc 1. Cúc dược thang: Gồm Hoàng cầm, Hoàng liên, Xích thược, Đương quy, Đại […]

Thạch cao thục địa tiễn

Ngọc nữ tiễn) “Cảnh nhạc toàn thư” Thạch cao      1-2 lạng                         Thục địa      4đc – 1lạng                         Mạch đông   2-4 đc                         Tri mẫu    2-3 đc                         Ngưu tất       2-4 đc. “Tráng thủy chi chủ, rĩ chế dương quang”, Ngưu tất dẫn các vị thuốc […]

DMCA.com Protection Status